Bor du mere end 30 km fra job? Spring over boligkøen som pendler til Herning.

Herning Kommune har en aftale med boligorganisationerne om fortrinsret til pendlere. Aftalen gælder for et bestemt antal boliger i kommunen, og er kun gældende for etagebyggerierne.

For at få fortrin som pendler til familieboliger i Herning Kommune, skal du opfylde følgende:

  • Inden flytning er din folkeregisteradresse uden for Herning Kommune.
  • Du skal have fast arbejde (minimum 28 timer) i Herning Kommune, Ikast/Brande Kommune eller på Flyvestation Karup.
  • Du skal være fastansat i min. 1 år (læreplads / elevplads er ikke gældende).
  • Du skal have mindst 30 km mellem arbejdsplads og nuværende bopæl.
  • Du skal opnå kortere afstand mellem arbejdsplads og bopæl ved flytning.

Kontakt et af boligselskaberne i Lejehuset.dk.
Du kan også kontakte Lejerbos lokalafdeling.
Her kan du skrive dig op til en pendlerbolig i Herning Kommune.