Herning for børn

Herning er et godt sted at bo for børn. Her er trygge rammer, gode faciliteter og ideelle muligheder for at udfolde sig.

Børnepasning

I Herning Kommune tilbyder vi en lang række muligheder for at få dit barn passet. Indtil dit barn er 2 år og 9 mdr. tilbyder vi dagpleje eller vuggestue. Herefter og indtil skolealderen kan børnene i børnehave. Vi har en del integrerede institutioner, og også en række certificerede institutioner i pædagogisk idræt. Fra 0. til 4. klasse er der mulighed for pasning i fritidsordning eller klub.

Få overblik over mulighederne på vores kort over institutioner i Herning Kommune.

Som tilflytter skriver du dit barn op til børnepasning via den digitale pladsanvisning.
Du kan godt skrive dit barn op, inden du flytter til kommunen.

Læs mere på vores andre sider om Børnepasning.